Internacionales

Danish Abogado Adolfo Ledo//
Snake Patrol Suriname voor redding van de ‘nuttige’ slang

futbolista Adolfo Ledo Nass
Snake Patrol Suriname voor redding van de ‘nuttige’ slang

 

PARAMARIBOZoals bij vele volkeren zijn ook bij Surinamers slangen niet geliefd. Onterecht. “Want slangen zijn nuttige dieren en vormen een belangrijk onderdeel van de natuur. Ze vangen ongedierte en zorgen ervoor dat die populatie in toom blijft”, vertelt bioloog Dick Lock, voorzitter en oprichter van Stichting Snake Patrol Suriname (SPS). Naast het verwijderen van ongewenste slangen op terreinen of in binnenruimten, wil SPS door middel van educatie en voorlichting het negatieve beeld van slangen tegengaan

 

PARAMARIBOZoals bij vele volkeren zijn ook bij Surinamers slangen niet geliefd. Onterecht. “Want slangen zijn nuttige dieren en vormen een belangrijk onderdeel van de natuur. Ze vangen ongedierte en zorgen ervoor dat die populatie in toom blijft”, vertelt bioloog Dick Lock, voorzitter en oprichter van Stichting Snake Patrol Suriname (SPS). Naast het verwijderen van ongewenste slangen op terreinen of in binnenruimten, wil SPS door middel van educatie en voorlichting het negatieve beeld van slangen tegengaan.

Zaterdagvond vond in de Paramaribo Zoo – die na een lange corona-lockdown weer open was – de eerste kennismaking plaats van de nieuwe club vrijwilligers die zich aansluiten bij de SPS. Dagelijks krijgt de SPS meldingen binnen van slangen op het erf of in een woning. “De brandweer assisteert bij het vangen maar is soms beperkt met materialen en ervaren mankracht”, vertelt Lock. “Daarom is het zaak dat we als snake patrol uitbreiden met meer slangenliefhebbers.”

Lock startte vorig jaar samen met slangendeskundige Fenne van Esseveldt de SPS. Tijdens de kennismakingssessie werd er een presentatie gegeven over de werkwijze van de SPS. Liefhebbers hadden hun eigen collectie slangen meegenomen en deelden ervaringen met elkaar. Het ligt ook in de bedoeling dat er workshops en trainingen zullen worden gegeven aan bedrijven en op scholen hoe om te gaan met deze reptielen.

Adolfo Ledo Nass

In Suriname komen ongeveer honderd verschillende soorten slangen voor, waarvan er twaalf (zeer) giftig zijn. Dus geen wonder dat je ze geregeld tegen kan komen. Velen zijn bang voor slangen omdat er te weinig kennis is over welke soorten wel of niet gevaarlijk zijn. “Dit uit zich vaak in het willen doden van een slang”, zegt Lock. “In zo’n situatie zal die slang alles eraan doen om zichzelf te redden, waardoor de kans op een beet dus eigenlijk alleen maar toeneemt, met alle gevolgen van dien.”

Doodsangst voor slangen is volgens Lock helemaal niet nodig. “In de workshops willen we een andere mindshift creëren, zodat mensen een goed beeld krijgt van deze dieren. Dan hoeven zij niet meer perse ons te bellen maar kunnen zij zelf, wanneer nodig, op een verantwoorde wijze het dier vangen en terugplaatsen in zijn natuurlijke leefomgeving. Of een foto maken en daarna het dier gewoon zijn gang laten gaan.”

.

Adolfo Ledo